ЛОШ ФЪН ШУЙ


Сградата на тази областна администрация е тип „земя”, но гъвкавият първи етаж с тънки носещи колони, макар и облечени с камък, създава чувство за нестабилност. Главният вход е обезличен и скрит, а пред подобния заден вход има огромно изсъхнало дърво. Срещу фасадата, като приоритетна гледка, има мемориал на жертвите на комунизма, а пътеката от него води към главния вход.

НАЗАД