ЛОШ ФЪН ШУЙ


Острият ръб на този парапет към входа на магазин е много опасен за движещите се по тротоара и така създава пречки на привличането на Ци, принуждавайки хората да заобикалят стълбището.

НАЗАД