ЛОШ ФЪН ШУЙ


Стълбът на уличното осветление не действа благоприятно на хотела зад него – разрязва го енергетично със сянката си (Ша Ци) и разполовява гледката от хотелските стаи.

НАЗАД