ГАДАЕНЕ ПО И ДЗИН

И Дзин е една от най-старите книги в света, оцеляла след кладите на Цин Шъхуанди. Тя основно съдържа 64 хексаграми, номерирани последователно, получени от комбинирането на осемте триграми, както и обяснения и коментари към тях. Според някои автори, с помощта на хексаграмите може да се опише цялата вселена, неслучайна е и аналогията със структурата на ДНК.

За нейни автори се приемат: Фу Си - един от легендарните владетели, измислил триграмите преди около 5000 години, владетелят Уън - родоначалникът на династия Джоу, съчетал триграмите в хексаграми преди около 3000 години, синът му Гун Дан - написал обясненията към линиите, както и Конфуций, включил и свои коментари около шест века по-късно. Вариантът на И Дзин, достигнал до наши дни, се нарича още Джоу И, по името на династията.

Гадаенето по И Дзин става с опростени техники, които използват повтарящи се единични еднообразни действия, чийто резултат може да бъде описан само двоично – напр. хвърляне на монета (резултатът е ези или тура), откъсване на листенцата на цветя (резултатът е четно или нечетно число), хвърляне на зарче или въртенето му със затворени очи (резултатът е четно или нечетно число). Съществува и сложна традиционна техника, използваща стъбълца от бял равнец. С получаване на резултата се изписват последователно отдолу нагоре чертите на хексаграма, чието тълкуване е отговорът на предварително зададения въпрос. Разчитането на хексаграмата се прави от астролог или консултант по Фън Шуй, чиито знания не се ограничават само в написаното в старите текстове.

Ето така изглежда таблицата с хексаграмите – позицията на всяка хексаграма се определя от комбинацията на изграждащите я триграми.

На този сайт няма да се разглежда гадаене по И Дзин.

НАЗАД