22.7.2018 г. ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ

ПУБЛИКАЦИИ

КАК ДА ЧЕТЕМ КНИГИТЕ ЗА ФЪН ШУЙ

ФЪН ШУЙ ЗА ДЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО, Ненсили Уайдра, Шамбала, София, 2004

Няма данни за авторката, нито се разбира дали е изучавала Фън Шуй, макар че това не е първата й книга на тази тема.

Това наистина е пътеводител за родители, каквото е и подзаглавието. Усеща се и липсата на коректор.

След прочитане на цялата книга възниква въпросът: „Защо Фън Шуй е в заглавието й?“ Можеше да си остане само „Пътеводител за родители“.

Родителите, които знаят какво е Фън Шуй (за останалите е без значение), трябва с особено внимание да четат следните пасажи (с мой коментар):

 • стр.22 – „… съществува йерархична зависимост с формата на пирамида, която определя мястото и ролята на всяко отпечатано в душата ни въздействие. Наричам я пирамида на фън шуй.“ – пирамида – да, но Фън Шуй – твърдо не;
 • стр.24 – „Съгласно фън шуй, водата и небето са оцветени в синьо...“ – ...“ – във Фън Шуй небето не е обект на анализ, а цветът на водата е черен; „Във фън шуй на всички цветове се приписват личностни качества.“ – с личностните качества се занимава астрологията, а не Фън Шуй; „Например жълтият цвят най-добре охарактеризира слънцето.“ – жълтото е цветът на елемента Земя, а Слънцето е към елемента Огън
 • стр.29 – „Дао и трите стадия на ранното детство“ – тази глава ще е интересна за родителите, но не е свързана с Фън Шуй;
 • стр.32 – „Сюзън Рандъл, специалист по фън шуй за детски помещения...“ – описаният пример не е свързан с Фън Шуй, макар че авторката се опитва да ни убеди в обратното;
 • стр.47 – „Ин и Ян. Енергиите, които уравновесяват“ – само първата част от тази глава се отнася до Фън Шуй, до стр.52;
 • стр.57 – „Ци и усещанията“ – изкривено и непълно обяснение за Ци, свързано със западния модел на възприятия, а цялата глава пак не е свързана с Фън Шуй, а с личностното развитие, което е към астрологията и ТКМ;
 • стр.73 – „Ето някои фън шуй лекове …“ – не е обяснено от какво лекуват тези лекове;
 • стр.77 – „Фън шуй е основан на принципа на съществуването на пет елемента – Огън, Земя, Метал, Вода и Дърво – които изграждат материалния свят“ – неправилно и непълно определение;
 • стр.78 – в таблицата „дърворезба“ е към елемента Огън, което е необяснимо (ако беше пирография, щеше да е разбираемо);
 • стр.79 – „Огнената личност“ – не е обяснено как се определя елемента на личността – това се отнася за всички други подобни определени по-нататък;
 • стр.101 – „Макар че обикновено багуа е представян като осмоъгълник, по-точни е да се каже, приема формата на стаята, в която се прилага“ – виждаме правописни и смислови грешки, които показват липса на коректор в цялата книга, а това непълно определение за методиката на използване на Ба Гуа е леко заблуждаващо;
 • стр.115 – „Нека цветът носи радост“ – цялата глава не се отнася до Фън Шуй;
 • стр.152 – „Фън шуй ни учи, че разнообразието натъкани, които обграждат и докосват детето, помагат да се развие у него стремеж към изследване на пространството и желание за повече активност.“ – няма такива съвети в класическия Фън Шуй;
 • стр.165 – “Феята Шуай“ – не е от Фън Шуй;
 • стр.177 – „… методите на фън шуй – ци и дао.“ – принципни грешки – Ци е висшата концепция в китайската метафизика, а Дао е философско учение;
 • стр.183 – в таблицата за Ин и Ян има вкусове, които са към ТКМ, а не към Фън Шуй;
 • стр.224 – „Петте сетива“ – напразно авторката се опитва да ни убеди, че сетивата се отнасят до Фън Шуй;
 • стр.254 – „… според фън шуй, празните пространства са необходими, за да разширят кръгозора и да подтикнат към промени.“ – това е така само в съзнанието на авторката;
 • стр.265 – „… да използват средство от фън шуй: да закачат хранилки за птици, да посадят цветя, привличащи пеперуди и да сложат хранилки за катерички и елени…“ – всичко е Фън Шуй!!!

Обща шестобална оценка – 2

инж. Банко Пиронков, консултант по Фън Шуй