22.7.2018 г. ФЪН ШУЙ ЗА БЪЛГАРИ

УСЛУГИ


1. Устна консултация

2. Фън Шуй проект

3. Изработка на защитен екран

4. Медальон „Двойно щастие”

5. Избор на благоприятни дати

6. Неутрализатор за клетъчни и мобилни телефони

7. Енергиен хармонизатор

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

• Благотворителен проект по Фън Шуй за оценка на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания във фазата на Технически проект

м. януари 2013 г. – арх. проект преди оценката; арх. проект след оценката