УСЛУГИ


1. Устна консултация

2. Фън Шуй проект

3. Изработка на защитен екран

4. Медальон „Двойно щастие”

5. Избор на благоприятни дати

6. Неутрализатор за клетъчни и мобилни телефони

7. Енергиен хармонизатор

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

• Благотворителен проект по Фън Шуй за оценка на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания във фазата на Технически проект

м. януари 2013 г. – арх. проект преди оценката; арх. проект след оценката