КУРС ПО ФЪН ШУЙ - БАЗОВО НИВО

КУРС ПО ФЪН ШУЙ - БАЗОВО (НАЧАЛНО) НИВО – ИНТЕНЗИВЕН

ПРОГРАМА:

Първи ден

Какво е Фън Шуй? История. Основни понятия. Инструменти. Център на площ. Пространствени и равнинни форми. Анализ. Практическо занятие: намиране на площния център на обект.

Втори ден

Школа на формата - класическа. Околна среда. Четирите животни. Разположение на дома спрямо средата. Вредни въздействия отвън и вътре в дома. Методи за защита. Вредни вълни от техника и електроуреди. Защита. Школа „Стремежите на Ба Гуа” (съвременна) - възникване, разновидности, специфичен анализ по сектори. Анализ на обекти.

Забележки:

1. Препоръчително е всеки участник в курса да си носи план (схема, чертеж) на жилището или офиса, върху която да работи на практическите занятия.

2. След завършване на курса участниците получават сертификати.

3. Аудио и видеозаписи не са разрешени.

Продължителност на курса: два последователни дни – на 22 и 23 юни 2013 г. – от 9 до 13 и от 14 до 17 ч.

Място: София – мястото ще бъде определено съобразно големината на групата

Група: не по-малко от четири човека;

Цена: 250 лв. (230 лв. при плащане до 14 юни). В цената са включени учебни материали.

Начин на плащане: в брой на организаторите, вкл. и в първия ден от семинара, или по банков път (фактура се получава в първия ден от курса):

Получател – ФЪН ШУЙ КОНСУЛТ ЕООД
IBAN – BG52UNCR70001504718036 BIC – UNCRBGSF УникредитБулбанк – кл. Батенберг
Основание – участие в курс по Фън Шуй - базово ниво

За записване:
инж. Банко Пиронков - banko@feng-shui-bg.com GSM 0888 583339 www.feng-shui.bg